December 2, 2019

Villkor för användning (TOU)

Användning av information

Företagsnamn, logotyper för European Business Angels Sue och alla andra element som finns på denna webbplats får inte kopieras, imieras eller användas, helt eller delvis, utan föregående skriftligt medgivande från Noether partners (Luxemburg).

Informabilitet

 

Några av de uppgifter, information eller statistik som finns på denna webbplats kommer från individer, företag eller organisationer som är ensamt ansvariga för sitt innehåll. Webbplatsen för Europeiska företagsänglar och dess representanter tar inget ansvar för innehållets riktighet eller tillförlitlighet. Varje individ som använder sådana uppgifter, information eller statistik tar fullt ansvar för sådan användning. Informationen på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och kan innehålla felaktigheter. Webbplatsen för Europeiska företagsänglar lämnar inga garantier för riktigheten eller fullständigheten i innehållet eller informationen som är tillgänglig via denna webbplats. Dessutom kan denna webbplats ändras utan föregående meddelande.

 

Ansvarsfriskrivning

Under inga omständigheter ska Europeiska affärsänglar, dess direktörer, tjänstemän, anställda, leverantörer eller representanter hållas ansvariga för några direkta, indirekta, särskilda eller andra skador som orsakats av användning eller missbruk av denna webbplats, dess innehåll eller något dokument eller någon information som finns tillgänglig via denna webbplats, eller någon funktion av denna webbplats eller någon länkad webbplats, oavsett om den europeiska affärsängel webbplats har informerats om risken för sådana skador. Vårt företag åtar sig inget ansvar för händelser som inträffar efter det att relationen mellan entreprenörer och investerare har etablerats.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Pin It on Pinterest