Home » Juridiskt meddelande

December 2, 2019

Integritets-och cookiepolicy (RGPD)

Denna integritetspolicy är ett juridiskt avtal mellan dig, användaren av www.european-business-angels.se webbplats, och Noether partners, ägare och operatör av webbplatsen. I hela denna integritetspolicy kommer vi att hänvisa till dig som ”du”, och vi kommer att hänvisa till NOETHER PARTNERS som ”vi”, ”vår webbplats” eller ”Noether partners”.

Vi har åtagit oss att skydda och respektera din integritet.

Denna policy fastställer:

  1. Hur vi samlar in och använder de personuppgifter du lämnar på www.european-business-angels.se och dess nuvarande eller framtida förlängningar (. fr,. be, CH, de,. se,. it,. SP,. co. uk,…)
  2. Dina alternativ när det gäller vår användning av dina personuppgifter och hur du kan komma åt och uppdatera denna information (se avsnittet ”dina rättigheter” för mer information).

DEN INFORMATION VI KAN SAMLA IN FRÅN DIG

Vi kan samla in och behandla följande uppgifter om dig när du begär varor, tjänster eller information från oss:

-Den information du ger oss genom att fylla i blanketter på vår hemsida www.european-business-angels.se och i våra mobila applikationer (”vår webbplats”). Detta inkluderar kontaktinformation såsom namn, e-postadress, postadress, telefonnummer; grundläggande information såsom erfarenhet och expertis; unika identifierare som användarnamn och lösenord. och preferens information såsom korta listor, investeringskriterier och transaktionshistorik. Om du väljer att lägga upp en annons på vår webbplats kommer vi att be dig om information om dina aktiviteter såsom företagets namn, företagets storlek, typen av verksamhet och medlemmarna i teamet.

-Den information du ger oss när du kontaktar oss skriftligen (inklusive via e-post).

-Den information du ger oss när vi pratar i telefon. Vi kan registrera och lagra den information du delar med oss.

-Den information du lämnar till oss genom att fylla i enkäter.

-Uppgifter om de transaktioner du gör via vår webbplats och uppgifter om utförandet av dina beställningar.

Som med de flesta webbplatser samlar vi in viss information automatiskt och lagrar den i loggfiler. Denna information inkluderar Internet Protocol (IP) adresser, typ av webbläsare, Internet Service Provider (ISP), landning och exit sidor, operativsystem, datum/tid information och navigering rutt data. Vi använder denna information för att analysera trender, administrera vår webbplats, spåra användar rörelser på vår webbplats och samla in demografisk information om alla våra användare.

HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION

Vi kan använda din information på följande sätt:

-Fullgöra våra förpliktelser som följer av (i) rättsliga skyldigheter och/eller (II) ett avtal mellan dig och oss för att tillhandahålla information, produkter eller tjänster som du har begärt, och för att informera dig om ändringar av våra produkter och tjänster.

-Att skicka dig information, produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig.

-Att presentera innehåll från vår webbplats på ett sätt som är lämpligast för dig och din enhet.

Vänligen kontakta oss på gestionpc@european-business-angels.com om du inte vill att dina uppgifter ska användas på något av de sätt som beskrivs ovan. Avsnittet ”dina rättigheter” i den här policyn innehåller mer information om det här ämnet.

Alla detaljer i detta dokument är i överensstämmelse med Luxemburgs EU-lagstiftning om dataskydd.

UTLÄMNANDE AV DINA UPPGIFTER

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till någon medlem i vår grupp, det vill säga våra dotterbolag, vårt kontrollerande företag och dess dotterbolag. Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Vi delar dina data med tredje part endast på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part i följande situationer:

-Om vi säljer eller köper ett företag eller tillgångar kan vi avslöja dina personuppgifter för den potentiella säljaren eller köparen av verksamheten eller tillgångarna. Vi kommer att informera dig om eventuella förändringar i ägandet eller användningen av dina personuppgifter, samt om eventuella nya val avseende dina personuppgifter, via e-post eller framträdande meddelande på vår webbplats.

-Om Noether partners eller väsentligen alla dess tillgångar förvärvas av en tredje part, kommer de personuppgifter som den kommer att inneha på sina kunder utgöra en av de överförda tillgångarna.

-Om vi är eller tror att vi är skyldiga att avslöja eller dela dina personuppgifter för att uppfylla en laglig förpliktelse; eller bemyndigats enligt lag att verkställa eller tillämpa vår webbplats villkor för användning och andra avtal; eller för att skydda oss, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för bedrägeriskydd och kreditriskreducering.

-Om du har försökt att kontakta en annons som publicerats på www.european-business-angels.se, kan dina personuppgifter lämnas ut till ägaren av annonsen. Om du begär en affärsplan eller något annat dokument, eller om du kontaktar ett företag eller en entreprenör via annons sidan, kan dina kontaktuppgifter också tillhandahållas företaget eller entreprenören.

Vi kan dela dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster för att hjälpa oss i vår affärsverksamhet, såsom betalningshantering.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få tillgång till den information som finns om dig. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan du skickar kopior av relevanta dokument, för att skydda din integritet och säkerhet.

Du kan ha rätt att fråga oss:

-Ändra eller radera din information

-En kopia av din information

-Överföra en del av denna information till andra organisationer

-Begränsa eller avbryta behandlingen av information,

-Återkalla ditt samtycke (där vi redan har begärt ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter)

I vissa situationer-till exempel när vi kan bevisa en laglig rättighet att behandla dina uppgifter-kan dina rättigheter vara begränsade. I vissa fall kan vi eventuellt behålla dina uppgifter, även om du återkallar ditt samtycke.

 

När vi behöver information för att uppfylla rättsliga eller avtalsmässiga förpliktelser är det obligatoriskt att tillhandahålla denna information: om denna information inte tillhandahålls kommer vi inte att kunna fullgöra våra skyldigheter eller hantera dina transaktioner på vår webbplats. I alla andra fall är det frivilligt att tillhandahålla den begärda informationen.

För öppenhetens skull svarar vi gärna på alla frågor du kan ha om hur vi hanterar din information och för att lösa eventuella klagomål som du kan ha. Du har rätt att ta upp eventuella problem med den behöriga dataskyddsmyndigheten, men vi uppmuntrar dig att kontakta oss först.

Hur du utövar dina rättigheter

Du kan korrigera, modifiera eller radera din information på sidan ”din information”. Du kan sluta ta emot våra e-postmeddelanden genom att följa instruktionerna för uppsägning som ingår i dem.

Eller för att få tillgång till någon av de andra rättigheter som nämns ovan, skicka ett e-mail till gestionpc@european-business-angels.com.

HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DIN INFORMATION

Vi behåller din information så länge som ditt konto är aktivt eller så länge som behövs för att förse dig med tjänster. Vi kommer att behålla och använda din information som behövs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal, som i vissa fall, som inbegriper insamling och behandling av finansiella data, kan kräva en lagringsperiod på 7 år (eller mer om det krävs enligt lag).

COOKIES och annan spårningsteknik

Tekniker som cookies, Web beacons, taggar och skript används av Noether partners och våra partners, inklusive anslutna marknadsförings partners eller analytiska och business process tjänsteleverantörer. Dessa tekniker används i trendanalys, för att administrera vår webbplats, för att spåra användar rörelser på vår webbplats och för att samla in demografisk information om alla våra användare. Vi kan få rapporter baserade på dessa företags användning av dessa tekniker på individuell och aggregerad basis.

Vi använder cookies för att uppskatta storleken på vår publik och deras användningsmönster; för att lagra information om dina preferenser, och därmed tillåta oss att anpassa vår webbplats enligt dina personliga intressen; för att påskynda dina sökningar; och att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. Användare kan kontrollera användningen av cookies i varje webbläsare. Om du avvisar cookies kan du fortfarande kunna använda vår webbplats, men din förmåga att använda vissa funktioner eller delar av vår webbplats kan vara begränsad.

HUR VI LAGRAR, BEARBETAR OCH SKYDDAR DIN INFORMATION

De uppgifter vi samlar in från dig kan överföras och lagras på en plats inom eller utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EEA”). De kan också bearbetas av personal som arbetar inom eller utanför EES, som arbetar för oss eller för en av våra tjänsteleverantörer. Dessa anställda kan vara ansvariga för att bland annat uppfylla dina beställningar, behandla din betalningsinformation och tillhandahålla supporttjänster. Åtkomsten till din information är begränsad till dem som behöver hantera den. Om din information överförs från EES till ett land som inte är föremål för ett beslut om adekvat skyddsnivå av Europeiska kommissionen, kommer vi att se till att det är tillräckligt skyddat av (i) se till att standardavtalsklausuler godkänns av Europeiska kommissionen, lämplig certifiering av dataskydds sköld eller bindande företagsregler för en tjänsteleverantörs underleverantör finns på plats, eller II) förlita sig på undantag (t. ex. avtalsenlig nödvändighet). En kopia av lämplig mekanism kan tillhandahållas för din granskning på begäran, med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Säkerhet och trygghet

Vi använder säkra servrar för att lagra all information som du lämnar till oss via e-post eller på vår webbplats.

Det lösenord du väljer när du registrerar dig gör att du kan komma åt vissa delar av vår webbplats. Du är ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ditt lösenord med någon.

Säkerheten för dina personuppgifter är mycket viktig för oss. När du anger känslig information på vår webbplats krypterar vi överföringen av den informationen med hjälp av Secure Socket Layer (SSL)-teknik.

Vi följer allmänt accepterade standarder för att skydda den personliga information som skickas till oss, både under överföringen och när vi har mottagit den. Men ingen metod för överföring via Internet, eller elektronisk lagring, är 100 säker. Därför kan vi inte garantera deras absoluta säkerhet. Om du har några frågor om säkerhet på vår webbplats kan du kontakta oss via gestionpc@european-business-angels.com.

YTTERLIGARE SEKRETESS INFORMATION

Blogg/diskussioner

Vår webbplats erbjuder en allmänt tillgänglig blogg och communitydiskussioner. Du bör vara medveten om att all information du lämnar på dessa områden kan läsas, samlas in och användas av tredje part som har tillgång till den. För att begära att dina personuppgifter tas bort från vår blogg eller communitydiskussioner, vänligen kontakta oss på gestionpc@european-business-angels.com. I vissa fall kan vi kanske inte ta bort dina personuppgifter, och då meddelar vi dig om och varför vi inte har möjlighet att göra det.

Referenser

Om du väljer att använda vår remiss tjänst (inte i drift från och med december 2019) för att berätta en kontakt om vår webbplats, kommer vi att be dig om din kontakts namn och e-postadress. Du måste inhämta samtycke från din kontakt för att förse oss med denna information. Vi kommer automatiskt att skicka din kontakt ett enda e-postmeddelande som bjuder in dem att besöka webbplatsen. Vår webbplats lagrar denna information för det enda syftet att skicka denna enda e-post och för att övervaka effektiviteten i vårt remiss program.

Du kan kontakta oss via gestionpc@european-business-angels.com för att be oss ta bort denna information från vår databas.

Länkar till tredje parts webbplatser

Vår webbplats kan, från tid till annan, innehålla länkar till och från webbplatserna för våra tjänsteleverantörer, partnernätverk, annonsörer, affiliates och andra tredje parter. Om du följer en länk till en av dessa webbplatser, Observera att dessa webbplatser bör ha sin egen sekretesspolicy, och vi är inte ansvariga för dessa policyer eller innehållet eller driften av dessa webbplatser. Läs igenom dessa policyer och webbplats villkor innan du skickar personuppgifter till dessa webbplatser.

Profiler

Profilen du skapar på vår webbplats kommer att vara tillgänglig för prenumeranter på vår plattform. Investerare till alla företag och företag endast till sin egen information.

Widgets för sociala medier

Vår webbplats innehåller eller kan innehålla sociala medier funktioner, såsom Facebooks ”Like”-knappen (i bloggen). Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, de sidor du besöker på vår webbplats och kan placera en cookie så att funktionen fungerar korrekt. Sociala medier funktioner och widgets värd en tredje part eller direkt på vår webbplats. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av sekretesspolicyn för det företag som tillhandahåller dem.

Enkel inloggning

Du kan ansluta till vår webbplats med hjälp av LinkedIn eller Googles inloggningstjänst. Om denna teknik används kommer den att autentisera din identitet och ge dig möjlighet att dela vissa personuppgifter med oss, såsom ditt namn och e-postadress, för att i förväg fylla i vårt registreringsformulär. Tjänster som LinkedIn, Facebook och Google kan ge dig möjlighet att lägga upp information om dina aktiviteter på vår webbplats på din profilsida, för att dela den med andra inom ditt nätverk.

ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy för att återspegla ändringar i våra informationshanterings metoder. Om vi gör några väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig via e-post (skickas till den e-postadress som anges i ditt konto) eller genom att ge dig ett meddelande på vår webbplats. Vi uppmuntrar dig att regelbundet besöka den här sidan för den senaste informationen om våra sekretessrutiner.

 

Kontakta

Vi välkomnar alla förfrågningar, kommentarer eller förfrågningar angående denna integritetspolicy.

Du kan kontakta oss via e-post gestionpc@european-business-angels.com

I händelse av att du skulle vilja få en kopia av alla personuppgifter vi har om dig, skriv till: data skyddsombudet

Noether partners

15 Rue de L’ Industrie, L-8069 Bertrange-Luxembourg RC: B233 273 (minister tillstånd: 10099341).

Pin It on Pinterest